Snöskottning

Hur går det till?

När taket är täckt med plåt är det viktigt att snöskottningen sker på rätt sätt dels från arbetsmiljösynpunkt dels med tanke på risken för att takmaterialet kan skadas. Det kan vara svårt att helt komma ifrån att det blir repor vid snöskottning. Vid kommande underhåll är det därför väsentligt att bättrings-måla dessa skador i färgen eller beläggningen. I kapitel 13 ”Målning”, finns förslag på lämpliga metoder för underhållsmålning av plåt.

Ett tak kan också utsättas för mekaniska påkänningar i form av gångtrafik. Antenner, räcken med mera som sätts upp i efterhand monteras inte sällan på ett sådant sätt att tätskiktet skadas. Om det finns installationer eller utrustningar på ett tak som kräver regelbunden tillsyn ska man redan när taket projekteras se till att det byggs lämpliga gångbryggor och/eller land-gångar som kan användas för gångtrafik.

Kostnadsfritt hembesök
Tillsammans bokar vi in en kostnadsfri konsultation där vi går igenom dina behov och önskemål på plats.
Start av uppdrag
Nu startar byggprojektet och under arbetets gång har vi kontinuerligt en dialog med er från en kontaktperson.
Slutfört arbete
Efter slutfört arbete bokar vi in ett möte för att tillsammans gå igenom utfört arbete så att ni kan känna er nöjda.

Kostnadsfri offertförfrågan

Vi kommer gärna förbi och ser vad som behöver göras